googledab04a90da02905c.html ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

ข้อบังคับฉบับถือใช้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  พร้อมทั้งระเบียบที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องตามข้อบังคับในปี ๒๕๕๐สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด

 หมวด 9  ข้อเบ็ดเตล็ด

หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น

 หมวด 8  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น

หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ

 หมวด 7  คณะกรรมการดำเนินการ

หมวด 6 การประชุมใหญ่

 หมวด 6  การประชุมใหญ่

หมวด 5 สมาชิก

 หมวด 5  สมาชิก

หมวด 4 การดำเนินงาน

 หมวด 4 การดำเนินงาน

หมวด 3 ทุน

 หมวด 3 ทุน

หมวด 2 วัตถุประสงค์

 หมวด 2  วัตถุประสงค์

หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้ง
1 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net