googledab04a90da02905c.html กิจกรรมของเรา
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง
facebook ท้ายThis Column Introทำบุญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัดarticle
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 article
ร่วมจัดรถบุปผชาติขบวนแห่ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม article
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 /2567article
พิธีส่งมอบปลาทูเค็ม โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2567article
โครงการเพิ่มสุข “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน”article
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของตลาดปลาสหกรณ์ฯarticle
ประมวลภาพการมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบพันธุ์สัตว์น้ำarticle
โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลarticle
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์article
1 2 3 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net