googledab04a90da02905c.html กิจกรรมของเรา
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมงThis Column Introโครงการเพิ่มสุข “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน”article
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของตลาดปลาสหกรณ์ฯarticle
ประมวลภาพการมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบพันธุ์สัตว์น้ำarticle
โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลarticle
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 21 พฤศจิกายน 2566article
โครงการพัฒนาสมาชิก ร่วมกับ โครงการสร้างสมาชิก/กลุ่มสมาชิกต้นแบบสู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม"article
โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566article
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ของปี 2566
มีผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 36 ราย ได้โลหิต จำนวน 14,800 ซีซี
พร้อมกันนี้มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะ 1 ราย และบริจาคดวงตา 1 ราย

 

ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้สำนักงานสหกรณ์article
1 2 3 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net