googledab04a90da02905c.html ธุรกิจสหกรณ์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์ มีธุรกิจหลายด้าน เพื่อบริการแก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป โดยเน้น คุณภาพสินค้า และความพึงพอใจของผู้รับบริการสินค้าสหกรณ์

 สินค้าที่สหกรณืมีจำหน่าย

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายarticle

 การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก  และประชาชนทั่วไป

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดปลา

ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าประมงทะเล ซึ่งสมาชิกชาวประมงเป็นเจ้าของ

จะหาซื้อปลา ต้องมาที่นี่

 ป.ปลา นั้นหายาก  แต่จะง่ายขึ้น หากท่านรู้จัก  "ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง"

1 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net