googledab04a90da02905c.html ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย article

 

สหกรณ์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวประมงทะเล เพื่่อแก้ปัยหาราคาน้ำมันและปัจจัยการผลิต  ดังนั้น ธุรกิจแรกที่สหกรรืดำเนินการ คือการจัดหาน้ำมีันเชื่อเพลิง และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการประมงมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และคุณภาพเหมาะสม ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าตามความต้องการของสมาชิก แต่ จะไม่จำหน่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบกับสมาชิกที่ดำเนินการอยูเดิม ในชุมชน  ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ปัจจุบัน สหกรณ์มีสินค้าที่สมาชิกมีความจำเป็น เพียง 3 รายการ ดังนี้

-  น้ำมันดีเซล

- น้ำมันหล่อลื่น สินค้าหลักที่มีจำหน่ายมาก ได้แก่

        บางจาก  นาวาดี 7  และหัวเชื้อโซล่า

        สตาร์มารีน  Gold

       ปตท. ซีเทค 6000

-ข้าวสาร น้ำดื่ม และน้ำมันพืช

ในการนี้ สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ "ระเบียบว่าด้วยการซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าของสมาชิก และสมาชิกสมทบ"  เพื่อเป็นการกำหนดวิธีปฏิบัติของสมาชิกที่จะเข้ามาทำธุรกรรมกับสหกรณ์  โดยมีสารสำคัญ ดังนี้

1.  สมาชิกทุกคน สามารถซื้อสินค้าได้ทั้งแบบเงินสด และเครดิต  โดยมีส่วนลดราคาสินค้าตามที่สหกรณ์กำหนด

2.  การซื้อแบบเงินเชื่อ(เครดิต)  ให้สมาชิกซื้อแบบเงินสดก่อน 3 เดือน แล้วจึงมาขอเครดิตจากสหกรณ์  โดยจะได้รับวงเงินเครดิต 2 เท่าของหุ้น และระยะเวลาเครดิตทุกรายการต้องไม่เกิน 60 วัน

3.   การผิดนัด สหกรณ์คิดค่าปรับร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด  การผิดนัดเกินกว่า 3 เดือน ให้สมาชิกแปลงสัญญาเป็นเงินกู้สามัญแทน  ทั้งให้งดเครดิต

4.  สมาชิกที่ผิดนัดและชำระหนี้สินหมดแล้ว จะยังไม่ได้วงเงินเคราดิต 2 เท่าของหุ้น จนกว่าจะได้มีคำร้องขอขยายวงเงิน และตกลงที่จะปฏิบัติให้ตรงตามระเบียบ

 

วิธีการซื้อขายสินค้า มีทั้งมารับเอง และไปส่ง โดยสมาชิกเพียงโทรศัพท์มาที่สหกรณ์  เจ้าหน้าที่ก็จัดสินค้าไปให้ทันที

การลงรายการ สหกรณ์ใช้โปรแกรมสินค้าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีอื่นได้ ทำให้การทำงานไม่ยุ่งยาก

สหกรณ์มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าทุก ๆ 3 เดือน เพื่อกระตุันยอดขายทั้งต่อสมาชิก และบุคคลทั่วไป
ธุรกิจสหกรณ์

สินค้าสหกรณ์
ธุรกิจสินเชื่อ articleMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net