googledab04a90da02905c.html ธุรกิจสหกรณ์
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


ธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์ มีธุรกิจหลายด้าน เพื่อบริการแก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป โดยเน้น คุณภาพสินค้า และความพึงพอใจของผู้รับบริการสินค้าสหกรณ์

 สินค้าที่สหกรณืมีจำหน่าย

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายarticle

 การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก  และประชาชนทั่วไป

ธุรกิจสินเชื่อarticle

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3 แบบ เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินู้โครงการพิเศษ

1 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net