googledab04a90da02905c.html ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 article

       วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และ งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก โดย นางสาวิกา  ศิริบุญญาวงศ์ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 นายไพรัตน์  ฉิมม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ ให้ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามระเบียบวาระตามที่กำหนด พร้อมด้วยนางสาวปาจรีย์  สวิง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงงบการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทางการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 184 คน

       นอกจากนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 มีสมาชิกร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 166 คน

       หลังจากประชุมเสร็จสิ้นในช่วงเย็น ก็จะเป็นช่วงของงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมจับรางวัลและมอบของรางวัลให้กับสมาชิกทุกท่าน อีกทั้ง บริษัท ไทยแหลมทองค้าน้ำมันประมง จำกัด และบริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด ได้นำของรางวัลมาให้สมาชิกจับรางวัลพิเศษกันอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง
กิจกรรมของเรา

ทำบุญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ร่วมจัดรถบุปผชาติขบวนแห่ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม article
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 /2567 article
พิธีส่งมอบปลาทูเค็ม โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2567 article
โครงการเพิ่มสุข “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน” article
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของตลาดปลาสหกรณ์ฯ article
ประมวลภาพการมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบพันธุ์สัตว์น้ำ article
โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล article
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 21 พฤศจิกายน 2566 article
โครงการพัฒนาสมาชิก ร่วมกับ โครงการสร้างสมาชิก/กลุ่มสมาชิกต้นแบบสู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม" article
โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 article
ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้สำนักงานสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตวันที 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 article
ร่วมให้การต้อนรับกรมสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์และการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการเข้าศึกษาดูงาน article
น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต รอบสุดท้ายของ ปี 2565 article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะ 3 ปี article
รับมอบป้าย "แม่กลองการันตี" ประเภท อาหารทะเลปลอดสารฟอร์มาลีน 2565-2567 article
โครงการปลูกป่าชายเลน ตามแผนงานสหกรณ์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2565 article
อบรม “โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์” article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 article
ทำบุญสำนักงานฯ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ณ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด article
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ประจำปี 2565 article
ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมส่งมอบอาหารทะเลเเห้งนำไปส่งต่อที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน articleMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net