googledab04a90da02905c.html น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


น้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ article

 25 มกราคม 66 เวลา 13.30 น.  ณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

       องค์กรภาคประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย สมาคมประมงสมุทรสงคราม  สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม  และสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด พร้อมด้วยชมรมโรงน้ำปลาสมุทรสงคราม และผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูเค็ม  3,000 กิโลกรัม  ปลากระป๋อง 21,000 กระป๋อง น้ำปลา 180 โหล และเกลือไอโอดีน 5,000 กิโลกรัม ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว เป็นประธานในพิธี และรับพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน  ส่งมอบให้กับผู้แทนกองทัพเรือ  พลเรือตรี  อาทร  ชะระภิญโญ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์ลำเลียงผลิตภัณฑ์เดินทางไปส่งมอบยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ  นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อไป
กิจกรรมของเรา

ทำบุญสหกรณ์ในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 article
ร่วมจัดรถบุปผชาติขบวนแห่ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม article
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 /2567 article
พิธีส่งมอบปลาทูเค็ม โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2567 article
โครงการเพิ่มสุข “โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน” article
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของตลาดปลาสหกรณ์ฯ article
ประมวลภาพการมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบพันธุ์สัตว์น้ำ article
โครงการปลูกสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเอื้ออาทรต่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล article
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 21 พฤศจิกายน 2566 article
โครงการพัฒนาสมาชิก ร่วมกับ โครงการสร้างสมาชิก/กลุ่มสมาชิกต้นแบบสู่ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม" article
โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 article
ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้สำนักงานสหกรณ์ article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตวันที 21 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 article
ร่วมให้การต้อนรับกรมสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์และการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการเข้าศึกษาดูงาน article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต รอบสุดท้ายของ ปี 2565 article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะ 3 ปี article
รับมอบป้าย "แม่กลองการันตี" ประเภท อาหารทะเลปลอดสารฟอร์มาลีน 2565-2567 article
โครงการปลูกป่าชายเลน ตามแผนงานสหกรณ์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2565 article
อบรม “โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์” article
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 article
ทำบุญสำนักงานฯ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด article
ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ณ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด article
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ประจำปี 2565 article
ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง article
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมส่งมอบอาหารทะเลเเห้งนำไปส่งต่อที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน articleMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net