googledab04a90da02905c.html งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 article

 
งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2561 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2558 - 2559 article
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชี 2557 และ 2556Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net