googledab04a90da02905c.html ประวัติ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ประวัติ

ประวัติโดยสังเขป

The history Of Maeklong Fishery Cooperative (MFC)ผู้บริหารสหกรณ์ ปี 2561article

สหกรณ์ไดเ้ลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

เป็นคณะกรรมการ 15 ท่าน

เรื่องราวสหกรณ์article

สหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด  การรวมตัวของชาวประมงที่น่าสนใจ

ธุรกิจสินเชื่อarticle

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3 แบบ เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินู้โครงการพิเศษ

1 [Go to top]Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net