googledab04a90da02905c.html ผู้เกี่ยวข้องในตลาดปลา
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


ผู้เกี่ยวข้องในตลาดปลา

โดยวิธีปฏิบัติในตลาดปลา  กำหนดผู้เกี่ยวข้องในตลาดปลาไว้ดังนี้

สหกรณ์

เป็นผู้ให้บริการสถานที่  เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตประมงของสมาชิกและชาวประมงทั่วไป เนื้อที่ให้บริการ กว่า 30 ไร่  อาคารซื้อขายปลา ขนาด 12,000 ตารางเมตรมีภาชนะพลาสติกให้เช่าเพื่อขนถ่ายสินค้า  จำนวนมากกว่า 10,000 ใบ จัดที่จอดรถทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ดูแลความปลอดภัยโดยกล้อง CCTV  ไม่น้อยกว่า 40 จุด ทั่วทั้งตลาด ทั้งภายนอก และภายในอาคาร   ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดินตรวจในระหว่างการซื้อขายปลาอีกด้วย   หลังการซื้อขาย ต้องทำความสะอาดทั้งภาชนะ และสถานที่ให้สะอาดทุกวัน   โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ 60 คน 

กรรมการนอก

เป็นคนงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสหกรณ์ เพื่อเข้ามารับจ้างเข็นปลาให้กับผู้ซื้อที่ไม่มีคนงานมาด้วย   โดยมีอัตราค่าบริการตามที่สหกรณ์กำหนด  ทั้งยังควบคุมเพื่อให้สินค้าของผู้ซื้อ ไปถึงที่หมายอย่างครบถ้วน   คนงานทั้งหมดใส่เสื้อสีแดง มีหมายเลขกำกับที่เสื้อ พร้อมบัตรที่สหกรณ์ออกให้  ทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์โดยเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มาซื้อปลา เป็นสำคัญ  ปัจจุบัน มีกรรมกรนอก  จำนวน 80 คน 

ผู้ขายปลา(แพปลา)

เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกในการขายปลาให้กับผู้ซื้อ เป็นผู้จัดหาคนงาน และผู้จัดการขาย (หลงจู๊)  ชั่งน้ำหนัก และจัดเก็บค่าสินค้า และรวบรวมส่งให้กับสมาชิกเจ้าของปลา ปัจจุบัน มีผู้ขายปลา 13 ราย ซึ่งรับใบอนุญาตจากสหกรณ์    

ผู้ซื้อปลา

สำหรับตลาดปลาแห่งนี้ มีสินค้าทะเลสด  ที่ดองด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการบริโภคสด รวมทั้งการแปรรูปเนื้อปลา  ดังนั้น ผู้ซื้อจึงมีทั้งที่เป็น ผู้ค้ารายย่อย ซื้อปลาไปขายปลีก หรือแปรรูปในครัวเรือน รวมทั้งร้านอาหารและภัตตาคารต่าง ๆ  อีกส่วนหนึ่งคืออุตสาหกรรม  และสุดท้ายคือปลาเหยื่อ เพื่อเป็นอาหารสัตว์  ผู้ซื้อปัจจุบันมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 800 ราย 

ธุรกิจสหกรณ์

สินค้าสหกรณ์
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย article
ธุรกิจสินเชื่อ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net