googledab04a90da02905c.html ติดต่อสหกรณ์
ReadyPlanet.com
dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล
bulletงบการเงิน


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


ติดต่อสหกรณ์

 สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด (ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม)

สำนักงาน  200-201  หมู่ 5  ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

                  โทร 0-3477-1480-1   โทรสาร  ต่อ 106

ตลาดปลาฯ  208/17  ตำบลแหลมใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

                   โทร 0-3477-1149

จุดจำหน่ายสินค้า  198/18  ต.แม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

                   โทร 0-3477-1140

Email: info@maeklong-fish-coop.netชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดMaeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net