googledab04a90da02905c.html หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้ง
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบอร์ดแลกเปลี่ยนข้อมูล


สารคดี ผลกระทบการแก้ไขปัญหา IUU
ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง
Facebook
แผนที่สหกรณ์


หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้ง

 หมวด 1

ชื่อ  ประเภท  ที่ตั้งสำนักงาน

 

ข้อ  1.  ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน  และตราประทับ

                                            ชื่อ   ภาษาไทย  สหกรณ์ประมงแม่กลอง  จำกัด

                                                ภาษาอังกฤษ   “Maeklong Fishery Cooperative Ltd.”

ประเภท สหกรณ์ประมง

                                                ที่ตั้งสำนักงาน  200-201  หมู่ที่ 5  ตำบลแหลมใหญ่   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

                                            ท้องที่ดำเนินงาน     ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                            ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์     ตราของสหกรณ์ มีรูปลักษณะ ดังนี้   เป็นรูปหัวเข็มทิศ ชี้ไปทางทิศเหนือ  อยู่ภายในวงกลม  มีชื่อเป็นภาษาไทยอยู่ ด้านบน   และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ด้านล่าง  ตามตัวอย่าง
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

สหกรณ์ยกร่างข้อบังคับใหม่ article
หมวด 9 ข้อเบ็ดเตล็ด
หมวด 8 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 3 ทุน
หมวด 2 วัตถุประสงค์Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net